Άρθρο των αποφοίτων κ. Τ. Σαλτερή & Γ. Θεοδωράκη στο DocumentoNews