Άρθρο του Προέδρου της Ένωσης Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κ. Δημήτρη Κιρμικίρογλου,