Απάντηση της ΕΝΑΠ στο από 14.05.2017 δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»