Ένωση Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γενική Συνέλευση της ΕΝΑΠ - Τετάρτη, 6/6/18, 16:00